Stormblade navazuje na vývoj a výrobu balistických ochranných vest a taktického vybavení pro ozbrojené složky, bezpečnostní agentury, PMC a odbornou veřejnost. Svým působením navazuje na dlouholetou činnost v zakázkové a sériové výrobě taktické výstroje, balistické ochrany a doplňků, která se datuje od roku 1996.

Ve spolupráci s našimi partnery, se také podílíme na vývoji a aplikacích nových textilních materiálů. Naše výroba má kapacity jak v České republice a také na Slovensku.

Měkké balistické vložky zhotovujeme dle několika vlastních řešení z aramidového materiálu, vyrobeného na zakázku pouze pro naše aplikace ve specifické konstrukci. Naše primární balistické materiály, kupujeme od společností Teijin Aramid, SAATI, Barrday a jiných dodavatelů.

 Provádíme také vývoj na bázi pokročilých kompozitních balistických materiálů s pomocí moderní technologie s velmi přesně regulovanou teplotou.

Spolupracujeme při našem výzkumu a vývoji s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, také s Báňskou Univerzitou v Ostravě, dále s Univerzitou Karlovou v Praze fakulta tělesné výchovy a sportu. V roce 2016 jsme ve spolupráci začali budovat vlastní balistickou laboratoř ve Zlíně, ve které budeme testovat pokročilé balistické textilní a kompozitní materiály.

Naší hlavní prioritou je poskytovat zákazníků, nejmodernější kombinace materiálů, které svými vlastnostmi zajistí vysoký uživatelský komfort, přijatelnou hmotnost a co nejvyšší zastavovací účinek s důrazem na eliminaci tupého trauma. Pracujeme také na řešení balistických odolností střel, které nejsou uvedeny v US STD NIJ, nebo v ČSN 395360. Tyto střely, které nejsou uvedeny ve zmíněných předpisech nazýváme jako „speciální hrozby“ se kterými se může uživatel balistické ochrany standardního provedení v reálném střetu potenciálně setkat a kde lze předpokládat při zásahu do běžné balistické vesty vyšší devastační účinek na balistický materiál.

Naše měkké balistické vložky jsou také testovány co nejblíže ke svému okraji a to nejméně o polovinu předepsané vzdálenosti v uvedených předpisech.

 Stejně náročnými testy také procházejí kompozitní panely HAP ( Hard Armor Panel) které podrobujeme nástřelům maximálně 30mm od jejich okraje. Touto vývojovou činností, při které znehodnotíme velké množství různých typů balistických materiálů, prokazujeme našim zákazníkům snahu co nejvíce ochránit jejich život a zdraví, v rozsahu, který jiní výrobci běžně neposkytují.

Realizujeme také speciální projekty týkající se balistické ochrany vozidel a techniky, nebo řešení individuálních krytů.   

Zajišťujeme také znalecké posudky z oboru: Střelivo a výbušniny, specializace ruční palné zbraně a jejich účinky, munice a její účinky, ranivá balistika.

Všechny tyto služby zajišťuje tým našich odborníků a specialistů. 

BALISTICKÁ OCHRANA

BALISTICKÁ OCHRANA PRO SKRYTÉ NOŠENÍ

BALISTICKÁ OCHRANA PRO ZJEVNÉ NOŠENÍ

BALISTICKÉ VLOŽKY

BALISTICKÉ PANELY

BALISTICKÉ PŘILBY

BALISTICKÉ ŠTÍTY

NESTANDARDNÍ APLIKACE

BALISTICKÁ SKLA

PRACUJEME S TĚMI NEJLEPŠÍMI MATERIÁLY

TAKTICKÉ VYBAVENÍ

MALOOBCHODNÍ PRODEJ

Jelikož se zabýváme především výrobou na objednávku pro ozbrojené složky, náš sortiment není primárně určen pro maloobchodní prodej a nemáme trvale na skladě celou škálu produktů ve všech variantách. Některé položky však nárazově do maloobchodu uvolňujeme a jejich prodej realizujeme prostřednictvím našich partnerů.

TECHNOLOGIE

protection-levels

Naše produkty nabízí nejvyšší stupeň modularity nejen v možnostech nesené výstroje, ale také balistické ochrany. Zejména u nosičů plátů a balistických vest vyrábíme široké spektrum doplňkové balistické ochrany, jehož správná volba dokáže rozšířit krytou plochu těla operátora přesně dle potřeb úkolu, nebo jej pro jiný úkol naopak odlehčit na minimum pro zvýšení komfortu a pohyblivosti.

ZJISTIT VÍCE